Jednosměrný provoz – IP4a

774

Dopravní značka IP4a Jednosměrný provoz označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.

Skladem
Hmotnost

3 kg

Rozměr

700 x 300 mm

Materiál

FeZn

Fólie

Retroreflexní fólie třídy 1