Jednosměrný provoz – IP4b

714

Dopravní značka IP4b Jednosměrný provoz označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.

Skladem
Hmotnost

3 kg

Rozměr

500 x 500 mm

Materiál

FeZn

Fólie

Retroreflexní fólie třídy 1