Kryté parkoviště – IP13a

787

Dopravní značka IP13a Kryté parkoviště informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži.

Případný stanovený způsob státní se vyznačuje obdobně jako na značkách “Parkoviště” vyznačujcích způsob stání.

Skladem
Hmotnost

3,5 kg

Rozměr

500 x 700 mm

Materiál

FeZn

Fólie

Retroreflexní fólie třídy 1