Návěst před slepou pozemní komunikací – IP10b

714

Dopravní značka IP10b Návěst před slepou pozemní komunikací označuje návěst před pozemní komunikací, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat.

Skladem
Hmotnost

3 kg

Rozměr

500 x 500 mm

Materiál

FeZn

Fólie

Retroreflexní fólie třídy 1