Dopravní značka Nejvyšší dovolená rychlost – B20a

1,010

Dopravní značka B20a Nejvyšší dovolená rychlost zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

Skladem
Hmotnost

4,5 kg

Rozměr

700 mm

Materiál

FeZn

Fólie

Retroreflexní fólie třídy 1