Okruh – IP1

714

Dopravní značka IP1 Okruh označuje dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části.

Ve spodní části uvést název okruhu nebo jeho pořadové číslo, a to římskými číslicemi postupně od středu obce. Barevné provedení značky se může měnit.

Na dálnici a silnici pro motorová vozidla může být směr okruhu vyznačen také symbolem a názvem okruhu umístěným na nástavci nad příslušnou části velkoplošné informativní značky směrové.

Skladem
Hmotnost

3 kg

Rozměr

500 x 500 mm

Materiál

FeZn

Fólie

Retroreflexní fólie třídy 1