Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) – IP11g

787

Dopravní značka IP11g Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

Skladem
Hmotnost

3,5 kg

Rozměr

500 x 700 mm

Materiál

FeZn

Fólie

Retroreflexní fólie třídy 1