Parkoviště – IP11a

787

Dopravní značka IP11a Parkoviště označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Na dodatkové tabulce mohou být uvedeny symboly vyznačující způsob stání na parkovišti.

Skladem
Hmotnost

3,5 kg

Rozměr

500 x 700 mm

Materiál

FeZn

Fólie

Retroreflexní fólie třídy 1